Tivedens Nationalpark

Du måste självklart besöka Tivedens Nationalpark när du befinner dig i Tiveden. Här läser du om dess historia och hur den kom till. 

Tivedens Nationalpark

Källa: Sverigesnationalparker.se

Undrar du över Tivedens nationalpark och historian bakom varför det idag är ett skyddat område är det bra att börja med att berätta att Tiveden har en lång historia. Ett område präglat av nybyggaranda men också av stråtrövare, myter och sägner. Du har självklart hört historier om trollen i Tiveden och med den naturen som finns är det enkelt att förstå att sådana myter och sägner kommit till liv. På morgonen sägs älvorna dansa och storlommen kan höras över sjöarna på sommarkvällar.

Ett område som över tusen år varit svår att ta sig igenom. Under Gustav Vasas tid fanns det en enda ridväg genom Tiveden. Du kan säkert föreställa dig hur det var att rida genom en skog som var enorm. Där stråtrövare väntade och det fanns enbart en väg genom skogen. En skog som behövde passeras för att ta sig från Svealand till Götaland. Tivedens nationalpark är inte lika stor som Tiveden i helhet brukade vara men är fortfarande ett imponerande område.

Tiveden var öde under medeltiden

Under större delen av historien har Tiveden varit öde och obebyggd. Under medeltiden var det ytterst få som bodde i det här området. En stor anledning till att det även idag är många områden som är obebyggda är att jorden inte är fertil överallt. Det var först med finnarnas ankomst som vi nämner nedan som Tiveden började befolkas.

Det var framförallt kring sjöarna som folk bosatte sig då jorden där var lättare att odla och man samtidigt hade tillgång till färskvatten. Under 1700-talet blev det dock fler bosättningar då man började bryta kol i Tiveden. Spår efter omkring 200 kolgruvor går att hitta samt att masugnar byggdes i Granvik och Igelbäcken.

Källa: Pixabay.com

Nybyggarandan på 1500 – 1600-talet

Många finnar kom till Tiveden för att bryta mark under 1500 – 1600-talet. Precis som idag var Tiveden täckt av skog. Det blev fler och fler finnar som kom när Tiveden blev en del av Hertig Karls hertigdöme då han lockade med fri tillgång och nyttjande av mark. Utöver det fick man också skattefrihet under flera år. Vid samma tid i Finland var det stora problem med krig och andra svårigheter så att många valde ett nytt liv kanske inte är så svårt att förstå.

Givetvis gjorde det att erbjudandet om fri mark blev väldigt uppskattad. Även om det självklart krävde en massa arbete innan den marken kunde användas. Idag finns Tivedstorp kvar som ett minne av den tiden. Byn har anor från 1600-talet och det var främst invånare från den östra rikshalvan som bosatte sig där. Livet var hårt, men man fick lön för mödan genom alla svett och tårar.

Vart kommer namnet Tiveden ifrån?

Tiveden tror man kommer från den fornnordiska guden Tyr som även kallades Ti och ved som betyder skog. Därför har Tiveden även kallats för gudarnas skog och det är inte svårt att föreställa sig hur fantasin flödade i den här magiska skogen. Besöker du nationalparken kommer du att se hur magisk naturen upplevs. Därför är det inte konstigt att Tiveden har blivit hemmet för många myter och sägner.

Alla tänkbara mytologiska varelser sägs ha bott i Tiveden. Att gudarna bodde här skulle förklara den övernaturliga känslan som man upplever när man besöker skogarna. Idag är det självklart inte samma djupa urskog som det var när Tiveden fick sitt namn. Dock kan man fortfarande se varför det enkelt kunde komma sägner från de som tog sig igenom skogen. Stråtrövarna hjälpte säkert till att sprida ryktet när de som gick in i skogen aldrig kom ut på andra sidan. Ingen började leta efter stråtrövare om det var en mytologisk varelse som slukat vandraren. Eller om de träffat gudarna och aldrig lämnat skogen igen.

Nationalparken ligger i Lilla Tiveden

Sedan åtminstone 1600-talet har man delat in Tiveden i två områden, Lilla och Stora Tiveden. Det var namn som kom till för att användas för kronans mark. Eller kronoallmänningen som det också kallas. Området Stora Tiveden gick från Skagern till Unden och Lilla Tiveden mellan Unden och Vättern.

Idag ligger Nationalparken i det området som kallades Lilla Tiveden. För att du ska kunna föreställa dig hur stor skogen i Tiveden var under medeltiden motsvarar dagens nationalpark omkring 1% av storleken. Det var därmed en enorm skog som var vildvuxen och inte alls lätt att ta sig igenom med massvis av vilda djur.

Äldre skyddsområden än Nationalparken

Tivedens Nationalpark är inte speciellt gammal men det finns tre äldre skyddsområden i Tiveden. Trollkyrka, Stenkälla och Tärnekulla. Områdena blev skyddsområden 1937, 1942 och 1955. Områdena ligger idag inom Nationalparken som bildades 1983. Det gör att man under lång tid har försökt att bevara skogen i Tiveden. Nationalparken utgör den centrala och mest otillgängliga delen av det som kallades för Lilla Tiveden.

Ett område som man vill bevara för eftervärlden och för att både vi idag och de som kommer efter oss ska förstå vilken natur som fanns här. Tiveden är inte längre vad det var för enbart några hundra år sedan då vi har byggt vägar och brutit mark här under tusen år eller mer. Dock finns det fortfarande en bit mark kvar som skyddas för att alla ska kunna uppleva den fantastiska urskogen som fanns här vid en tid i vår historia.

Källa: Pixabay.com

Nationalparkens historia

Nationalparken bildades 1983 och bestod då av 1353 hektar men 2017 utökades det till att omfatta totalt 2030 hektar. Ett väldigt stort område som omfattar orörd skogsmark, sjöar och många grottor och klippor. En natur som inte rörts av människan och som visar upp hur vacker naturen kan vara. Nästan hela sjön Stora Trehörningen omfattas av nationalparken numera och du kan i parken se Junker Jägares Sten och Stenkällas grotta.

I Nationalparken hittar du också Vitsand badstrand och många vandringsleder, cykelleder och ridleder. Du kan upptäcka hela området även om det tar lång tid att hinna se allt.

Tivedens Nationalpark skapades med ett hopp om att bevara och visa upp den fantastiska naturen. Att inte låta en orörd natur förstöras utan att det skulle bli en plats för människor att uppleva naturen på ett helt fantastiskt sätt. Allt är självklart inte helt orört utan man har använt sig av naturen för att skapa utsiktspunkter, vandringsleder och gångbroar. För annars är det svårt att ta sig igenom Nationalparken men man har alltid använt sig av naturen som utgångspunkt. Det som påverkats har gjorts så med minimal påverkan och för att göra nationalparken lättare att besöka.

Urskogen i Tiveden har bevarats för framtiden

Historierna, myterna och sägnerna som berättats om Tiveden under hundratals om inte tusentals år har sin grund i det man upplevde som vandrare. Det var en djup och svårnavigerad skog som blev en naturlig barriär mellan Svealand och Götaland. Under Gustav Vasa utökades antalet gång- och ridvägar genom Tiveden då det vid hans trontillträde enbart fanns en enda väg för att ta sig igenom urskogen.

Att vi idag bevarar urskogen i Tiveden gör att myterna, historierna och sägnerna går att förstå. Vandrar du i urskogen och ser de klippblock, grottor och annat som gömmer sig i nationalparken förstår du hur människor kunde tro att mytologiska varelser bodde i den. Även om du inte ska hoppas på att se trollen i Tiveden idag finns de i legender och berättelser.

Tivedens Nationalpark idag

Idag finns det tre entréer till nationalparken. Huvudentrén, samt entréerna vid Vitsand och Ösjönäs. Det är fortfarande en urskog du besöker även om arbeten har gjorts för att göra området mer lättillgängligt. Under vår, sommar och höst är det relativt enkelt att ta sig runt. Dock är det under vintern svårare att se och uppleva allt. Det kan dock fortfarande vara värt ett besök i nationalparken även under vintern då naturen blir än vackrare när den är snötäckt.

Leder går igenom området i varierande längder från 0,9 – 9,9 km och därmed finns det en led som passar för alla.  Rastplatser finns utspridda med bord och grillplatser. På en av rastplatserna finns vindskydd och toalett. Lederna är noga markerade för att göra det lätt och enkelt att gå den leden du vill utan att du ska gå vilse. Tänk bara på att du befinner dig i en nationalpark och det innebär speciella regler som måste följas. Genom Tivedens Nationalparks historia har man gjort allt man kan för att göra parken tillgänglig och den är öppen för alla året om.

Regler i Tivedens Nationalpark

Vill du besöka Tivedens Nationalpark och uppleva den fantastiska och trolska naturen finns det regler för vad du får och inte får göra. Området är skyddat och för att parken ska bevaras måste reglerna följas. Du får inte störa djurlivet eller på ett störande sätt orsaka ljud. Fiske är förbjudet i nationalparken och inte heller får motorbåt, drönare, vattenskoter eller liknande fordon framföras.

Inte heller får du skada levande eller döda träd och buskar. Självklart får du inte slänga skräp eller orsaka annan skada när du befinner dig i Nationalparken.

Du får däremot ta med dig hunden om den är kopplad, köra motorfordon på anvisad väg och plocka bär och svamp. Dock inget annat som växer. På avsedda leder får du cykla eller rida och du får elda på anvisade platser men inte någon annanstans. Det är viktigt att reglerna följs när du befinner dig i Nationalparken. Utöver detta får du även tälta på anvisad plats mellan klockan 18 och 10. Har du en husbil eller husvagn får dessa inte parkeras på parkeringsplatserna mellan klockan 00 och 06.